cz
en

Home > Služby > Slaboproud


SLABOPROUD

slaboproud

V oblasti slaboproudé techniky realizujeme například:

  • informační a komunikační technologie - telefonní ústředny a telekomunikační systémy, aktivní prvky datových sítí, domovní telefony a videotelefony, elektrické hodiny, informační panely, rozhlas, dispečerské a dorozumívací zařízení
  • společné televizní antény, televizní kabelový rozvod
  • bezpečnostní systémy – elektrický zabezpečovací systém (EZS), poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), kamerový systém (CCTV), systém kontroly vstupu (ACS)
  • bezpečnostní systémy funkční při požáru – elektrická požární signalizace (EPS), evakuační rozhlas
  • integrace systémů, grafické nadstavby atd.